Yunnan
Sichuan
Guangxi
Shaanxi
Hubei
Guangdong
Inner Mongolia
Shandong
Liaoning
Beijing
Shanghai
Jiangsu
Zhejiang
Hunan
Hebei
Shanxi
Tibet
Xinjiang
Qinghai
Anhui

Yunnan Qianlie Cable Co., Ltd.


Service Phone:400-999-1995

Address: No.4 Hongyuan Road, Guanyinshan District, Hongta Industrial Park, Hongta District, Yuxi City, Yunnan Province